1924.07.16 - Powstanie Klubu Sportowego Grajewskiej OSP


   16 lipca 1924 r. zorganizowano Klub Sportowy Grajewskiej OSP. W protokole z jego zebrania założycielskiego czytamy: Zadaniem Klubu Sportowego ma być stałe, systematyczne szkolenie Członków Czynnych Straży w gimnastyce, lekkiej atletyce, najrozmaitszych sportach, śpiewie itp., a w związku z tym mają być urządzane popisy, zawody, gry, wycieczki, zabawy, pokazy, przedstawienia itd.
   Dla realizacji powyższych założeń w ramach tego Klubu powołano trzy sekcje: footbolową (kierownikiem Piotr Dudycz), gimnastyczną (kierownikiem Piotr Drewnowski) i cyklistyczną (kierownikiem Eugeniusz Kotecki). Prezesem Klubu został Naczelnik Straży p. Walerian Zamierowski. W późniejszych latach straż pożarna brała udział w licznych zawodach sportowych i strzeleckich organizowanych na terenie miasta, zdobywając w nich niejednokrotnie liczne trofea.