1924.09.07 - Popisy strażackie


W Niedzielę 7 września odbyły się w Grajewie popisy Grajewskiej Straży Pożarnej Ochotniczej. Przy dźwiękach orkiestry policji państwowej łaskawie udzielonej przez Pana Kom. Mandziuka po raz pierwszy mieszkańcy m. Grajewa i okolicy mieli możność ocenienia pracy i starań tutejszej Straży. Popisy udały się wspaniale i wzbudziły podziw i zainteresowanie wśród szerszej publiczności. Doskonała postawa oddziałów ćwiczących, zupełnie dobre wyszkolenie strażaków, oraz urozmaicony program popisów wywarły jaknajlepsze wrażenie oraz wywołały liczne oklaski wśród publiczności.
Program obejmował wszystkie rodzaje ćwiczeń strażackich i składał się z 22 numerów. Po ukończeniu ćwiczeń szkolnych o godzinie 7 odbył się w mieście próbny alarm z imitacją pożaru wspinalni.
Poszczególne grupy ćwiczące przedstawiły się jak następuje pod dowództwem pom. Naczelnika D-ha Rybsztata Straż w całem komplecie przedefilowała na placu przed Naczelnikiem Straży i Członkami Zarządu.
Następnie grupa I, gimnastyczna, pod kierownictwem D-ha Drewnowskiego nadzwyczaj sprawnie wykonała szereg ćwiczeń gimnastycznych: grupowych i pojedynczych.
Grupa II pod kierownictw: D-ha Dudycza wspaniale wykonała ćwiczenia z drabinkami lekkimi, z bosakami i sikawką Nr 1
Grupa III pod kierownictw: D-ha Malinicza wykonała ćwiczenia z drabiną ciężką, oraz z sikawką Nr 3
Grupa IV pod dowództw D-ha Śliwińskiego wspaniale wykonała szereg ćwiczeń na wspinalni (samoratowanie, ratowanie ginących). Uwagę publiczności zwróciło ratowanie ginących za pomocą linek oraz udział w ratowaniu oddziału Sanitarnego Drużyny Strażackiej pod kierow. D-ha Czubajki
Grupa V pogotowie rowerzystów pod kierow. D-ha Sutkiera urozmaiciła całość programu wykonaniem szeregu ćwiczeń.
Z wyrazami prawdziwego zadowolenia opuszczała publiczność plac ćwiczeń, dziękując poszczególnym Komendantom za ich pracę.