1924.09.28 - Wręczenie sztandarów harcerskich


Sztandary otrzymały I Drużyna Harcerzy i 1 Drużyna Harcerek. Były one darem Magistratu i miejscowego społeczeństwa. Rodzicami chrzestnymi tych sztandarów byli: płk Franciszek Kaczkowski i Wanda Dziekońska.