1924.10.05 - Akademia Mazurska

W Domu Parafialnym, zorganizowane przez Koło Związku Obrony Kresów Zachodnich, w czasie przerwy grała orkiestra 9 psk.