1924.12.12 - Pożar w synagodze.


W synagodze przy ul. Jankowskiej w dniu 12.XII ub.r. wybuchł pożar, który wprawdzie ugaszono lecz mimo to spowodował on znaczne straty. Przyczyną pożaru było zbytnie rozgrzanie się ściany od mocno napalonego pieca.