1925.03.25 - Wiec protestacyjny Związku Obrony Kresów Zachodnich

Wiec przeciw zakusom niemieckim, około 1000 osób, przemawiali: Kretowicz, Perlitz, przyjęto rezolucję protestacyjną, odśpiewano „Rotę” i „Mazurka Dąbrowskiego”.