1925.06.11-12 - Obchody 25-lecia OSP


Główne uroczystości rozpoczęły się 11 czerwca capstrzykiem straży z orkiestrą. Następnego dnia straż na czele orkiestrą wyruszyła do magistratu po sztandar, z którym udała się do kościoła na nabożeństwo. Po mszy miał miejsce uroczysty apel na Placu Kilińskiego, skąd strażacy, przedstawiciele miasta, delegacje i drużyny harcerskie przy dźwiękach orkiestry udali się do remizy, gdzie okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in burmistrz i zarazem prezes straży Perlitz oraz starosta Baehr, a dotychczasową historię straży odczytał Walerian Zamierowski. Całość zakończyła defilada, po której zebrani udali się do Magistratu na obiad.