1925.11 - Wizyta Teatru "Reduta"


W repertuarze znalazły się: „Wesele” Wyspiańskiego, „Nowy Don Kiszot” Fredry z muzyką Moniuszki, „W małym domu” Rittnera, „Fircyk w zalotach” Zabłockiego, „Uciekła mi przepióreczka” Żeromskiego, a nadto szereg utworów Mickiewicza ujętych w formę widowiska oraz piosenki i tańce ludowe dla młodzieży i wojska.