1925.11.26 - Kursy wieczorne dla dorosłych


Rozpoczęły się kursy wieczorne dla dorosłych. Na kurs zapisało się 170 słuchaczy podzielonych na grupę niższą i wyższą. Wykłady grupy niższej obejmujące takie przedmioty jak: religia, j. polski, historia, geografia i matematyka, prowadzili profesorowie szkół powszechnych, zaś grupy wyższej (historia kościoła, prawo karne, literatura polska, historia Polski, matematyka, przyroda z geografią) profesorowie gimnazjum. Kursy trwały do 5 marca 1926 r.