1926.02.14 - Wiec i odczyt Związku Obrony Kresów Zachodnich


Odczyt Szokowskiego pt.: „Prusy Wschodnie”, zebrani uchwalili rezolucję, wzywająca Rząd do wydalenia optantów, usunięcia urzędników niem. z urzędów polskich, szerzenia oświaty, kolportowania pism polskich oraz okazywania pomocy Mazurom przy kształceniu dzieci w duchu polskim.