1926.06.14-15 - Przedstawienia amatorskie zespołu teatralnego 9 PSK


Wystawiano przedstawienie pt. „Chata za wsią”.