1926.06.28-29 - odczyty Jaxy - Chamiec


W Sali domu parafialnego pt. „Monarchizm czy republika” i „O bolszewikach”.