1927.02.21 - Organizacja Komunistycznej Parti Polski w Grajewie


Pierwsza konferencja partyjna KPP w Grajewie odbyła się w mieszkaniu Jana Skwary z udziałem instruktora okręgowego z Łomży (S.Lichtenstejn). Wtedy też wybrano pierwszy Komitet Dzielnicowy KPP w składzie: Chaim Barszczewski, Jan Skwara i Wacław Mioduszewski. Rozbity przez policję 18 marca 1927 r. W latach 1928-30 pracą kieruje trzyosobowy Komitet Miejscowy KPP podporządkowany Komitetowi Dzielnicowemu w Szczuczynie.