1927.03.08-21 - Strajk w fabryce "Hepnera"


Strajk zorganizowano na skutek zlecenia łódzkiej centrali Związku Zawodowego Robotników przemysłu Włókienniczego. Strajkowało 80 robotników fabryki gumowo-tasmowej Hepnera, domagając się 25% podwyżki płac. Dnia 21 III robotnicy przystąpili do pracy na zasadzie arbitrażu sądowego.