1927.03.13-15 - Kurs oświaty pozaszkolnej


3-dniowy kurs umiejętności pracy społeczno – oświatowej zorganizowany przez Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, kurs był poświęcony zadaniom, kierunkom, formom i metodyce pracy oświaty pozaszkolnej. Głównym prelegentem był Dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej Józef Stemler i Kazimiera Rosinkiewiczówna.