1927.05.03 - Obchody 3 maja


W przeddzień capstrzyk orkiestry 9 psk, 3.V. uroczyste nabożeństwo, defilada wojska, policji, młodzieży szkolnej, harcerzy i OSP, wieczorem odczyt p. Vandalli.