1927.08.22 - Pokaz inwentarza żywego


Zorganizowany przez sejmik powiatowy i starostę, komitet pokazowy wyróżnił po kilka sztuk koni, bydła i nierogacizny, których hodowcy otrzymali nagrody pieniężne i listy pochwalne.