1927.10.01 - Zebranie biblioteki im. Pereca


Dnia 1 X odbyło się zebranie dyskusyjne członków żydowskiej biblioteki im. Pereca w Grajewie. Przemawiali: Froim Borkowski, Motel Stryjew, Welusz Kołko i Wolf Ełkon, którzy omawiali sprawę emigracji Żydów do Palestyny, sytuacje polityczna w Palestynie i warunki bytowania ludności żydowskiej w krajach diaspory. Dowodzili także, że organizacje syjonistyczna walczy skutecznie z kierunkami asymilacyjnymi wśród ludności żydowskiej.