1927.10.09 - Wybór zarządu Zw. Zaw. Kolejarzy


W trakcie zebrania członków lokalnego oddziału Zw. Zaw. Kolejarzy pod przewodnictwem Romana Terleckiego - prezesa oddziału i przy udziale Franciszka Ślązaka - delegata Zarządu Okręgowego Z.Z.K. w Wilnie, dokonano wyboru nowego zarządu oddziału. W jego skład weszli: Hipolit Dembiński, Marian Stefaniak, Roman Terlecki, Wojciech Gies, Grzegorz Rent, Leon Grajewski, Józef Iszandarówny, Czesław Kafarowski, Maciej Mazurkiewicz, Aleksander Marks i Jan Łohoc, wszyscy członkowie PPS Prawicy. Na zebraniu obecnych było 35 osób.