1927.10.22 - powstanie koła Towarzystwa Esperanckiego


Dnia 22 X w Grajewie odbyło się zebranie organizacyjne koła Tow. Esperanckiego zwołane przez członków oddziału białostockiego Jakuba Szapirę i Wacława Perlitza burmistrza Grajewa. Obecnych na zebraniu 32 osoby.