1927.11.23 - Zebranie Tow. Rolniczego


Ogólne zebranie członków Szczuczyńskiego Okręgowego Towarzystwa Rolniczego odbyło się w Grajewie 23 XI. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 1927 złożył prezes Stanisław Żelechowski. Następnie w sprawach fachowych przemawiali: Bronisław Helwik - kierownik stacji doświadczalnej w Kisielnicy i Pietrakowski - delegat Centrali Towarzystwa Rolniczego na Woj. Białostockie. Na zebraniu wybrano delegatów do ww. Centrali, którymi zostali Stanisław Żelechowski i Bolesław Rybsztad.