1927.11.29 - Obchody rocznicowe powstania listopadowego


Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej zorganizowało akademię, podczas której wygłoszony został przez księdza odczyt pod tytułem „Powstanie listopadowe”