1927.12.04 - Odczyt Macierzy Szkolnej


Odczyt został zorganizowany staraniem prezesa miejscowego oddziału Macierzy Szkolne, ks. prałata Butanowicza. Referat nt. "Jak pracują Polska i Ameryka" wygłosił ks. Zygmunt Kneblewski. prelegent zobrazował organizację pracy polonii w Ameryce i nawoływał zebranych do naśladowania w pracy rodaków z Ameryki. Obecnych było ok. 200 osób.