1927.12.24 - Zebranie Stowarzyszenia "Tarbut"


Dnia 24 XII odbyło się w Grajewie walne zebranie członków Stowarzyszenia "Tarbut", na którym wybrano nowy Zarząd: Oszer Rechtman - prezes, Mojłach Pomeranc - wiceprezes, Jankiel Nejman - sekretarz, Mordechaj Rembieliński - skarbnik, i jako członkowie zarządu: Sara Gwizeman, Abram Fajnsztajn i Knoch Rajchelzen. Całość zarządu to członkowie Poalej - Syjon. Obecnych na zebraniu było 40 osób.