1927.12.29 - Powołanie Powiatowego Komitetu Wyborczego


Miał na celu zgodną akcję całego Obozu Narodowego w wyborach do Sejmu 3-kadencji. W skład weszli: ks. Butanowicz, G.Romatowski, L.Kasperski, J.Dryżba i St.Zalc ze Szczuczyna.