1928 - Powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa


W Kole tym skupiła się większość grajewskiej elity społecznej, reprezentowanej m.in przez takie osoby jak: burmistrz - Perlitz, inż. Pawluk, dr Sienkiewicz, dr Patryn, płk Falewicz, rejent Dziekoński oraz przedstawiciele okolicznego ziemiaństwa Żelechowski, Gardocki, Ciemieniewski i rzemieślników Mikołajewski, Śleszyński.