1928.02.12 - Powstanie koła Poalej-Syjon


Dnia 12 lutego odbyło się w Grajewie zebranie organizacyjne lokalnego koła Poalej-Syjon, do którego zarządu zostali wybrani: Aron Szejnberg - prezes, Moszko Zaręczański - wiceprezes, Wolf Bobrowski - sekretarz i Juda Borkowski - skarbnik. powstałe koło liczy 15 członków.