1928.05.24 - Pierwszy numer "Grajewer Wort"


Było to czasopismo żydowskie o kierunku syjonistycznym. Pierwszy numer wyszedł w nakładzie 250 egz. Redagowany był przez grajewskiego syjonistę Izraela Waksa.