1928.07.15 - Otwarcie mleczarni


Mleczarnia spółdzielcza została zorganizowana z inicjatywy p. Żelechowskiego właściciela maj. Bogusze. Poświęcenia dokonał wikariusz ks. Stanisław Murawski w obecności burmistrza W.Perlitza. Mleczarnia ta mieściła się przy obecnej ul. Piłsudskiego naprzeciw stadionu miejskiego.