1928.09.01 - Akademia syjonistyczna


Zorganizowana w lokalu Stowarzyszenia "Bet Am" przez "Hacheluc Pionier" z okazji rocznicy święta młodzieży. Przemawiał Tokar Ełkon nt. "Święto Fer-Warm-Bazow w dalekiej przeszłości i jego znaczenie dla młodzieży syjonistycznej w dobie obecnej". Obecnych ok. 200 osób.