1928.09.02 - Powstanie gminnego komitetu BBWR


Komitet został zorganizowany podczas wiecu zorganizowanego przez płk. Siemieńskiego. W jego skład weszli: Franciszek Dobrowolski - wójt gm. Bogusze, Wincenty Klonowski - pisarz gm. Bogusze, Jakub Downar z Cyprek, Antoni Kundzia z Wojewodzina, Teodor Dziarnowski z Cyprek, Andrzej Łepkowski z Popowa i Stanisław Kryński z maj. Tarachy.