1928.09.22 - powstanie koła Stronnictwa Narodowego


Dnia 22 IX z inicjatywy posła Staniszkisa odbyło się w Grajewie zebranie członków miejscowego oddziału Chrześcijańskiej Demokracji. W wygłoszonym referacie poseł zaznaczył, że Rząd idzie na rękę tylko pewnym warstwom ludności, a nie całemu społeczeństwu polskiemu, po czym zaapelował przeistoczenie koła Chrz. Dem. na koło Stronnictwa Narodowego. W dyskusji głos zabrali ks. Butanowicz, Kazimierz Księżycki i Apolinary Lipner, którzy wypowiedzieli się przeciwko tej propozycji. Jednak wbrew tej opozycji poseł Staniszkis przeprowadził wybory do zarządu lokalnego koła Stronnictwa Narodowego, do którego weszli: Leopold Kacperski - prezes, Aleksander Konopko - sekretarz i Zygmunt Gromadzki - skarbnik. Obecnych na zebraniu było ok. 20 osób.