1929.01.22 - Obchody rocznicy powstania styczniowego


W dniu 22 stycznia w Domu Parafialnym grajewski oddział "Strzelca" urządził akademię ku uczczenia rocznicy powstania styczniowego. Przemówienie okolicznościowe wygłosił dyrektor gimnazjum - Metelski, następnie dziatwa szkolna pod kierunkiem p. Gede odśpiewała kilka pieśni i deklamowała wiersze, a orkiestra 9 psk wykonała szereg popularnych melodii.