1929.03.06 - Powstanie oddziału powiatowego towarzystwa "Przystań"


Zebranie organizacyjne przy udziale delegata Zarządu Głównego Towarzystwa w Białymstoku (Krajewskiego) odbyło się 6 marca. Na zebraniu postanowiono powołać oddział powiatowy Towarzystwa w Grajewie i wybrano jego Zarząd, w składzie: dr Bolesław Sienkiewicz, Wacław Perlitz - burmistrz, Jan Wróblewski - członek wydziału powiatowego, ks. Krzewski Józef Marcinkowski - aptekarza, Bronisław Kretowicz - naczelnik Urzędu Skarbowego i Jadwiga Witkowska.