1929.04.14 - Zjazd Straży Pożarnych Okręgu Szczuczyńskiego w Grajewie


   W dniu 14 kwietnia odbył się w Grajewie zjazd delegatów straży pożarnych powiatu Szczuczyńskiego zwołany w celu założenia Związku Okręgowego. W zjeździe poza członkami straży wzięli udział: starosta Baehr, burmistrz Perlitz i inspektor pożarniczy z Białegostoku Sobczyk.
   Uchwalono założenie Związku Okręgowego i wybrano jego władze: prezes - W.Perlitz, wiceprezes - W.Zamierowski, sekretarz - H.Panas, skarbnik - S.Kuczyński. Delegatem do Rady Związku Straży woj. Białostockiego został druh Marcinkowski.
   Rejestracja Związku Straży Pożarnych Okręgu Szczuczyńskiego w Grajewie nastąpiła przez wojewodę w dniu 11.07.1929 r.