1928.10.01 - strajki w Hucie Szkła "Janina"


Dnia 29 IX odbyło się walne zebranie członków oddziału Związku Zawodowego Przemysłu Szklanego przy udziale delegata Centrali z Warszawy, który wskazał na konieczność domagania się od dyrekcji huty grajewskiej podwyżki płac. Zebrani postanowili wysunąć takie żądanie i ewentualnie poprzeć je strajkiem. W skład komitetu strajkowego weszli: Franciszek Albowicz, Edward Amer, Karol Klonowski, Antoni Norbach. Leon Talune, Antoni Heder, Piotr Dzieciątko, Antoni Grychucz, Władysław Lewski, Alojzy Jędrychowski, Michał Słukostka, Edward Wróblewski i Józef Burgier. Do strajk rozpoczętego 1 X przystąpiło 64 robotników.

Komentarze   

0 #3 Paweł 2019-02-08 19:32
Dzień Dobry Panie Bernardzie,

Moi przodkowie również byli hutnikami szkła i w swojej wędrówce zaliczyli Grajewo.

Jestem ciekawy czy ma Pan jakieś informacje dot. hutników szkła o nazwiskach Reder i Ryder.

Wiem, że razem z Antonim Rederem do Rokitna wyjechał mój pradziadek Franciszek Ryder. Druga część wróciła do Piotrkowa i Sosnowca.

Pozdrawiam,

PR
Cytować
+1 #2 Bernard 2016-01-19 12:15
Przepraszam za opóżnienie. Mój poprzedni komentarz może świadczyć, że wyrwałem się jak "Filip z konopi".Spróbuję coś wyjaśnić Mam sporo wiadomości na temat hutników szkła. Począwszy od moich pradziadków Lenka i Wojciechowskiego wywodzę się z tego środowiska. W różnych hutach pracowali moi dziadkowie m ojciec i wreszcie ja z żoną i synem.Syn jeszcze pracuje.Po likwidacji grajewskiej huty, hutnicy wracali do Piotrkowa i Sosnowca.Znaczna część wyjechała do huty w Rokitnie Wołyńskim. Tam mieszkaliśmy w zakładowych czworakach, stąd moje znajomości. Z dziećmi grajewiaków synami A Redera oraz J Gadzielińskiego i córką K Klonowskiego byliśmy uczniami tej samej klasy szk powsz.Po wojnie były następne wędrówki hutników.Z Rokitna znależli się w Wymiarkach woj lubuskie. Mam grupowe zdjęcie robotników na tle budynku huty z szyldem Janina oraz 2 listy z huty Janina pisane na papierze firmowym do mojego ojca do Piotrkowa.Mogę udostępnić. Proszę o kontakt.łączę pozdrowienia. B Lenk.
Cytować
+2 #1 Bernard 2016-01-01 16:32
Są pomyłki w nazwiskach. Franciszek Artowicz zamiast Albowicz, Antoni Rorbach
zamiast Norbach, Leon Talma zamiast Talune,
Antoni Reder zamiast Heder, Antoni Prychacz zamiast Grychucz.
Cytować