1928.10.01 - strajki w Hucie Szkła "Janina"


Dnia 29 IX odbyło się walne zebranie członków oddziału Związku Zawodowego Przemysłu Szklanego przy udziale delegata Centrali z Warszawy, który wskazał na konieczność domagania się od dyrekcji huty grajewskiej podwyżki płac. Zebrani postanowili wysunąć takie żądanie i ewentualnie poprzeć je strajkiem. W skład komitetu strajkowego weszli: Franciszek Albowicz, Edward Amer, Karol Klonowski, Antoni Norbach. Leon Talune, Antoni Heder, Piotr Dzieciątko, Antoni Grychucz, Władysław Lewski, Alojzy Jędrychowski, Michał Słukostka, Edward Wróblewski i Józef Burgier. Do strajk rozpoczętego 1 X przystąpiło 64 robotników.