1931.05.15 - zebranie Powiatowego Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi


Gospodarzem starosta Erazm Stefanus.
Prezydium: starosta - E.Stefanus, ks. prob. A.Gawędzki, mjr Lechowski (z-ca d-cy 9 psk), W.Leśniewicz - inspektor szkolny, dr Gustaw Winner, dr E.Wasser - p.o. obowiązki burmistzra Grajewa, M.Lipowski - przes Zw. Rzem. Chrz., E.Busz - dyrektor Spółdzielni “Rolnik”, Aizensztadt - prezes Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Nowicki - dyrektor Syndykatu.
Komisja rewizyjna: E.Busz - j.w., Br.Kretowicz - naczelnik US, M.Andruszkiewicz - inspektor samorządu gminnego.
Sekcja propagandowo-organizacyjna: Z.Urbańska, Gersztańska, J.Marcinkowski - właściciel apteki, por. Jaworski - kom. P.W.iW.F., Stefan Śleszyński - Spółdz. Nauczycielska, Dudycz - rachmistrz magistratu, Borowski - zawiadowca stacji, Kościuk - naczelnik Urzędu Pocztowego, dr Nowicki - lekarz 9 psk.
Komisja finansowa: K.Dziekoński - referent, Zyskowski - radny, Gralak - dyr. Kasy Chorych, Zalewski - kierownik Agencji Celnej, Abramski - prezes Związku Piekarzy.