1931.05.14 - zawody strzelecko-łuczne


Zawody szczebla powiatowego odbywały się na strzelnicy 9 psk. Zw. Strzelecki - 47, Policja Państwowa - 4, Żydowksie PW - 2, Stow. Mł. Polskiej - 7, Harcerze - 7 = 67 mężczyzn. Komisja: komendant pow. P.W.iW.F. - por. Jaworski, komendant pow. Zw. Strzeleckiego - Konrad Różański, Józef Gralak. Broń: kb. Lebella Flower F.N. kbkm, flower Mauser. Mistrzem karabinku - Stanisław Borawski - plut. Zw.Strz. (145 pkt.), mistrzem broni małokalibrowej - Konrad Różański - kom. Zw.Strz. (251 pkt.).