1931.07 - demonstracje bezrobotnych pod Magistratem


Ok. 100 demonstrantów wymusiło w Magistracie fundusze na opłacenie kosztów podróży swojej delegacji do białostockiego Urz. Woj. Wojewoda przyznał dodatkowo 3 tys. zł na zapomogi. Podobno przeciw chcącej interweniować Policji wystąpili z bronią członkowie “Strzelca”.