1931.07.05 - Zawody sportowe Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego


Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej zajęło: 4 x 1 miejsce, 2 x 2 miejsce, 1 x 3 miejsce, zdobywają puchar na stałe.