1931.07.31-08.01 - Wystąpienia komunistów


Rozrzucono ulotki, rozwieszono flagi na drutach, pojawiły się napisy na murach koło koszar „Precz z rządem terroru, głodu i wojny”. Rozrzucono też odezwę antywojenną. “Do żołnierzy stacjonowanych w Okręgu Łomżyńskim” i “Do robotników i robotnic Łomży i okolic”.