1931.08.02 - otwarcie Klubu "Ognisko"


Otwarto je w domu kolejowym na ul. Powiatowej w nim lokal, grała orkiestra 9 psk, przemawiali ks. Krzewski, Naczelnik Szymborski, delegat dyrekcji p. Szembek. Po otwarciu majówka w lesie Boguszewskim nad jez. Toczyłowskim.