1931.09.06 - Loteria fantowa Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej


1000 losów, 366 wygrywających, rękodzieło + produkty żywnościowe + inwentarz. 500 zł do kasy (los 0,5 zł), czysty zysk 440,65 zł przeznaczony na zakup książek do biblioteki.