1931.11.07 - powstanie Hufca Szczuczyńskiego ZHP


W składzie: Władysław Reniewicki – komendant, Stefan Szleszyński – z-ca hufcowego, Czesław Wyłuda – referent PWiWF, Leon Gajdowski – referent propagandy, Franciszek Zieliński – referent harców i obozów, Józef Mejner – referent zuchów. W okresie IX.1938-IX.1939 r. funkcję hufcowego objął Józef Mejner.