1931.12.24 - opłatek Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej


Przemówienie patrona ks. J.Krzewskiego, życzenia, łamanie się opłatkiem, Żłobek, żywy obraz „Ucieczka do Egiptu”, śpiew kolęd, orkiestra pod kierunkiem P.Wierzbickiego. Uroczystość trwała aż do pasterki.