1472.11.23 - Jan z Białowieży właścicielem Grajewa

Jan z Białowieży (krajczy nadworny księcia Kazimierza i starosta biskupich dóbr pułtuskich) dostał 60 włók w następujących, oznakowanych granicach: od granicy Bogusza do rzeki Przekopnej, stąd do skraju jeziora Grajwo z obu brzegami rzeki Grajownicy, dalej wzdłuż rzeki Ełk do bagna zwanego Kossiorowo, stąd do wierzchu Dybły, przez środek Dybły do Ruszejnska, przez Ruszejnsko do stawu Boguszów. W granicach tych znajdowało się Grajwo.