1932.01 - zebranie i wybór władz Kolejowego Przysposobienia Wojskowego


Na walnym zebraniu Kolejowego PW w Grajewie wybrano zarząd w skąłdzie: K.Wasilewski, W.Borawski, J.Wszędorówny, K.Szymborski, C.Kafarowski, W.Dyga, C.Wyporkiewicz, E.Lachman, B.Zalewski, J.Ostrowski, K.Szulc i T.Zieniewicz.