1932.01.09-10 - walne zebranie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej


Podsumowano rok 1931: „Do główniejszych czynności Stowarzyszeń w roku sprawozdawczym należy zaliczyć: w Stowarzyszeniu Żeńskim cztero. – a w Stowarzyszeniu Męskim dwurazową Generalną Spowiedź i Komunię św., „Święcone Wielkanocne”, „Święto Druchen”, „Święto Młodzieży”, „Opłatek” wigilijny, zdobycie pucharu srebrnego na zawodach sportowych z kolei po raz trzeci, a więc już na własność, zegar, jako nagrodę wędrowną i wiele nagród indywidualnych, „Wystawa robót ręcznych”, „Loterja fantowa”, sześć kwest na cele społeczne i wiele innych prac. Obrót kasowy wynosił ok. 2000 zł.” Patronem SMP ks. J.Krzewski, vicepatronką p.prof. K.Galinska, prezeską Żeńskiego SMP kolejny czwarty już rok została Panna Wacława Kwiesielewiczówna.