1932.07.13 - wiec posła BBWR


Wiec sprawozdawczy posła BBWR Sławomira Dabulewicza, ok. 200 osób, w sali świetlicy “Strzelca”.